PRINT SEND TIL EN VEN
Store Merløse Vandværk amba
Vandværkets seneste kvalitetskontrol
Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.


2018-08-21A
2018-08-21
2018-04-16B
2018-04-16A
2018-04-16
2018-04-10
2018-01-10

2017-10-27 Begrænset kontrol
2017-10-27 Microforurening

2017-07-12 Begrænset kontro
l
2017-05-29 Udvidet kontrol

2017-01-17 Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer

2014-04 Boringskontrol DGU 205.524
2014-04 Boringskontrol DGU 205.609