PRINT SEND TIL EN VEN
Store Merløse Vandværk amba

Velkommen til St. Merløse Vandværks hjemmeside.
 

St. Merløse Vandværk er et privat vandværk i Holbæk Kommune, der leveret vand til ca. 700 forbrugere i St. Tåstrup, Mølle Borup, Bonderup og St. Merløse by med omliggende områder.

Selskabet er stiftet den 10. oktober 1904 med base i St. Merløse by. Vandværket blev opført på det nuværende sted i 1966. Der er senere foretaget udvidelse sidst i 1990.
Ledningsnettet består af ca. 35 km. Rør, der selvfølgelig er alle de typer, der er brugt gennem årene.
Vi betragter tilstanden som rimelig god, og er selvfølgelig hele tiden opmærksom på eventuelle brud. Det er vores hensigt løbende at få udskiftet de ældste rør, der er tilbage.

Vandværket har 2 boringer på mellem 30 og 40 meters dybde, som tilsammen giver ca. 50 m3 vand pr. time.

Vandet ledes over et iltningstårn og et reaktionsbassin til tre forfiltre- bassiner, hvor det filtreres en gang. Derefter fordeles det til fire efterfiltrebassiner for at blive filtreret anden gang.
Filtrene fjerne jern og manganforbindelser. Efter filtrering ledes vandet til vores to rentvandsbeholdere på i alt ca. 300 m3.
Med forudbestemte mellemrum returskylles filtrene med luft og vand. Det foregår i dag helt automatisk. Skyllevandet ledes til et udfældnings- bassin, hvor det henstår i 12 timer, således at jern og mangan bund- fælles.
Derefter ledes det resterende vand til kloakken.

Det rene vand fra rentvandsbeholderen pumpes ud til forbrugerne via fem rentvandspumper med en max kapacitet på 60 m3 pr. time.

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:


Kontortid: Torsdag 16.30-18.00
Store Merløse Vandværk

Banevej 27

4370 Store Merløse

Email: info@stmvand.dk
57 80 20 35

Formand: Hans Christensen
Mobil 20 44 85 13

Vandværkspasser:Torben Lollike
Mobil 20 44 86 32